ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

underwear.bg собственост на „Дивинити“ ЕООД (или“ние“) ценим своите клиенти и пазим вашата поверителност, и искаме да бъдете запознати с това как ние събираме, използваме и разкриваме информацията.

Тази Декларация за поверителност описва нашите практики във връзка с информацията, която събираме чрез нашата интернет страница, управлявана от „Дивинити“ ЕООД , намираща се на www.underwear.bg
Съветваме Ви да прочетете тези правила, преди да използвате сайта или да ни предоставите лична информация.

Уведомяваме Ви, че с използването на сайта или предоставянето ни на лична информация, вие се съгласявате с правилата и условията на тази Декларация за поверителност.

Промени на тази Декларация за поверителност

Ние можем да променяме тази Декларация за поверителност по всяко време.
Моля Ви, погледнете датата на „последно обновяване“ в долната част на тази страница, за да видите, кога е била променена за последно.

Всички промени в нашата политика за конфиденциалност ще влязат в сила, когато публикуваме изменената Декларация за поверителност на сайта. С използването на сайта или предоставянето на лична информация след тези промени, ще се счита, че Вие сте приели преразгледаната политика за поверителност.

Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни.

Администратор на личните данни (“Администраторът”), обработвани от е-магазина на www.underwear.bg „Дивинити“ ЕООД с ЕИК 126740959 , със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград-6400, област Хасково, община Димитровград, бул. „Г.С.Раковски“ №66

1.Видовете лични данни, които обработваме

1.1 Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:

1.1.1 Данни за профила Ви и/или извършеното изявление за поръчка като гост, без да се регистрирате в системата на сайта – онлайн, по телефон или чрез имейл.

●    Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Парола;

1.1.2 Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.bgbelio.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с нас, като Администратор:

●   Лично и фамилно име на лицето за доставка;
●    Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус на плащане;
●    Статус на доставката;

1.2 Обработваме следните данни на основание Вашето съгласие, изразено чрез нарочно действие – самостоятелно въвеждане на незадължителни данни и/или свободно избиране на конкретни опции:

1.2.1 Данни за профила Ви в е-магазина www.underwear.bg:

●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

1.2.2 Данни за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар, предоставени при попълване на контактна форма на е-магазина www.underwear.bg, или при изпращане до нас на имейл, обаждане по телефон, изпращане на SMS, публикуване на ревю на продукт или коментар , бележка и други форми на комуникация и/или изразяване:

●   Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Телефонен номер;
●    Адрес;
●    Интернет сайт;
Съдържание на коментара / съобщението;

1.2.3 Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.underwear.bg:

●    История на поръчките;

Можете да оттеглите всяко от предоставените по-горе съгласия като ни пишете В КОНТАКТНАТА НИ ФОРМА. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

1.3. Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:

1.3.1 Данни за профила Ви и/или извършеното изявление за поръчка като гост, без да се регистрирате в системата на сайта в е-магазина www.underwear.bg:

●   Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

1.3.2 Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.underwear.bg:

●   Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

1.3.3 Обработваме въз основа на легитимен интерес, следните данни:

– Данни за профила Ви и/или извършеното изявление за поръчка като гост, без да се регистрирате в системата на сайта в е-магазина www.underwear.bg:

●   Лично и фамилно име;
●    Имейл адрес;
●    Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;

– Данни за онлайн поръчка през е-магазина www.underwear.bg:

●   Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
●    Телефон за доставка;
●    Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
●    Начин на доставка;
●    Начин на плащане;
●    Номер на поръчка;
●    Сума за плащане;
●    Статус и история на плащанията;
●    Статус и история на доставките;
●    История на поръчките;

2. Цели на обработката на личните данни

2.1 Данните за профила Ви в е-магазина www.underwear,bg се обработват за целите на:

●    Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
●   Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
●   Автентикация при влизане в профила Ви;
●    Изпращане имейли за целите на маркетинга и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
●    Спазване на законови задължения, приложими се спрямо нас, по силата на правото на ЕС или на България; Обработване на това основание се извършва например при изпълнение задължения по данъчното и осигурително законодателство;

2.2 Данните за онлайн поръчка през е-магазина www.underwear.bg, се обработват за целите на:

●   Доставка на поръчани продукти;
●    Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
●    Спазване на законови задължения, приложими се спрямо нас, по силата на правото на ЕС или на България; Обработване на това основание се извършва например при изпълнение задължения по данъчното и осигурително законодателство;

2.3 Данните за контакт и изпратено съобщение или публикуван коментар се обработват за целите на:

●   Идентификация Ви като изпращач/автор на съобщение или на публикуван коментар;
●    Осъществяване на комуникация с Вас;

3.Трети лица, на които разкриваме лични данни, във връзка с тяхната дейност.

Куриерски фирми за доставка;
Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност.
Лица, извършващи консултантски услуги: счетоводители и т.н.
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

4. Данните се обработват за следните срокове:

4.1 Данни, предоставени на договорно основание:

Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 5 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.

●    Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията.

4.2 Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни данни и спазване счетоводна отчетност – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
4.3 Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му, по начина по който е предоставено, включително чрез функционалностите на е-магазина , или чрез изтриване, а по отношение на е-магазина – и до изтичането на 5 години от датата на последната Ви поръчка.
5. Вашите права във връзка с личните Ви данни
5.1 Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
5.2 Право на коригиране на неточни лични данни
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  Това може да сторите през Вашия профил или като предявите писмено искане на през контактната ни форма след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;

5.3 Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

●   Отпадане на необходимостта от обработка;
●    Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
●    Незаконна обработка на данни;
●    Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

5.4 Право на ограничаване на обработването, когато:

●   се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или
●    обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
●    при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; или
●    е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни
В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

5.5 Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни спорове и други процесуални и извън процесуални действия това се налага.

5.6 Право да възразите срещу директния маркетинг:
Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения.
Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване на адрес: bgbelioshop@gmail.com и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане.

5.7.Вие имате право и Вие имате право на жалба възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или съда.

Други

„Дивинити“ ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения на база Вашите лични данни и/ или профилиране. Допълнителна информация и съдействие може да получите при запитване на посочения имейл и телефон за контакт.
При необходимост да се използват Вашите лични данни за други цели, които не са обхванати от настоящата Декларация, ще Ви предоставим предварително уведомление съобразно изискванията на законодателството за защита на личните данни.

Дата: 21.05.2022г.